راه های ارتباط با ما :

آدرس دفتر مرکزی : تهران، خیابان ولی عصر، خیابان نصیبی، شماره ۱۲ 

Website : www. BSSGco.ir

                Tel : (021)22011148 – 09122434978 

Instagram : amirarabshahi_Landscape

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

نمایندگی خراسان رضوی : مشهد، بلوار سید رضی، کوچه یازدهم، شماره ۲۰۵ 

مهندس عماد عربشاهی

               Tel : (051)36010199 – 09384415642 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 نمایندگی گیلان :

خانم مهندس بیتا حکم آبادی

                Tel :  ۰۹۱۲۵۱۹۲۲۵۸ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Send via WhatsApp