کاج نوئل
14 سپتامبر 2019

در این ویدیو به معرفی گیاهان آپارتمانی و نحوه نگهداری از این گیاهان می پردازیم.

این برنامه در شبکه آموزش سیما، برنامه ” فوت و فن ” تهیه شده است.

Send via WhatsApp