اصول طراحی روف‌گاردن

در سه قسمت و به طور خلاصه اصول اولیه و مهم طراحی روف‌گاردن را بررسی می‌کنیم.

28 ژانویه 2024

اصول طراحی روف‌گاردن-قسمت سوم

باد و تابش خورشید در سطح بام به مراتب بیشتر و آسیب زننده‌تر از سطح زمین عمل می‌کند. استفاده‌ از گیاهان مقاوم تا حدود زیادی این […]
27 ژانویه 2024

اصول طراحی روف‌گاردن-قسمت دوم

مبحث دریناژ و زهکشی در روف‌گاردن بسیار کلیدی می‌باشد و می‌بایست بسته به نوع سیستم طراحی و اجرای روف گاردن از کشور با،سایز مناسب استفاده گردد. […]
22 ژانویه 2024

اصول طراحی روف‌گاردن-قسمت اول

در قدم نخست نوع کاربری یک بام سبز می‌بایست مورد توجه باشد. بسته به نوع کاربری اعم از اداری، مجتمع مسکونی یا شخصی کلیه آیتم‌ها تحت […]